Netwerk der gedachten Print E-mail

2010

website netwerk der gedachten

 

Het Netwerk der Gedachten is een mediakunst werk dat de gedachten van mensen van over de hele wereld met elkaar verbind. Het tracht duidelijk te maken dat het delen van gedachten en ideeën meer oplevert dan beschermen. Het Netwerk der Gedachten is naast een esthetische visualisatie en poëtische vertaling van gedachten vooral een hulp bij het ordenen, aanscherpen, en oproepen van gedachten en ideeën. De uitdaging in dit kunstwerk ligt niet zozeer in de visualisatie van gedachten maar in de manieren van ordenen en verbinden om structuur te geven aan alle gedachten. Het kunstwerk is de verbindingen tussen gedachten.
In het Netwerk der Gedachten worden alle gedachten als neuronen voorgesteld. Zij zijn deel van een groot netwerk met daartussen synapsen die betekenis proberen te geven aan het netwerk.

 

netwerk der gedachten 1

 

Iedere gedachten beïnvloed de structuur van het grote netwerk. Als een gebruiker een gedachten netwerk begint wordt gevraagd een gedachte in te voeren. Zodra de gebruiker begint met invoeren reageert het Netwerk der Gedachten door al eerder toegevoegde gedachten uit het grote collectieve netwerk aan te bieden. De gebruiker kan deze aangeboden gedachten aanvaarden of weigeren en meer eigen gedachten toevoegen. Een aanvaarde gedachte wordt deel van het nieuwe ‘eigen’ netwerk een geweigerde gedachten blijft onderdeel van het grote netwerk.
 

Iedereen een eigen netwerk
Doordat de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden om met een inlogcode te werken kan altijd teruggekeerd worden naar eerdere gedachten netwerken. Iedere gedachten stroom of  brainstorm creëert een klein neuraal netwerk. Dit netwerk wordt tegelijk ook deel van het grote netwerk. De gebruiker kan terugkeren naar eerdere gedachten stromen of alle gedachten stromen als één groot netwerk bekijken. Alle gedachten van alle gebruikers samen zijn het Netwerk der Gedachten.


Netwerk der gedachten 2Beweging versus stilstand
Stilstand is de grote vijand van het Netwerk der gedachten. Aan twee uiteinden van mogelijkheden die uit dit werk kunnen komen staan een dictatoriale gedachte en puur individualisme. Als het netwerk der Gedachten een dictatoriale uitkomst krijgt dan overheerst één gedachte alle andere en is er geen ruimte meer voor twijfel. Als puur individualisme de uitkomst is dan ontstaat er een Babylonische spraakverwarring. Niet één gedachte is verbonden met een andere, iedereen is alleen. In beide uitkomsten van het werk is sprake van een statische situatie er is geen beweging meer geen dynamiek. Beweging, dynamiek is wat het netwerk in stand houdt, wat het relevant laat zijn en de moeite waard om aan deel te nemen.


Dynamiek door te zorgen dat er altijd nieuwe gedachten worden toegevoegd aan het netwerk. Bekendheid is belangrijk voor het Netwerk der Gedachten. Als niemand van zijn bestaan weet zal ook niemand bijdragen. Door samenwerking te zoeken met bedrijven, instituten en online communities en vooral veel tot samenwerken geneigde individuen wordt geprobeerd om bekendheid te verwerven en te behouden.


Dynamiek door gebruik te maken van mogelijkheden die het internet biedt om gedachten van andere plaatsen op het net een plek te geven binnen het Netwerk der Gedachten. Relevante imput van Twitter en blogpost zouden kunnen zorgen voor een blijvende stroom aan gedachten en zo voorkomen dat het Netwerk der gedachten tot stilstand komt.

Dynamiek door geen perfectie na te streven. Fouten, ruis, noise zorgen ervoor dat het Netwerk der Gedachten fris is en blijft. Onverwachte verbindingen en combinaties kunnen juist zorgen voor onverwachte invallen en nieuwe vergezichten.
Tot slot dynamiek door de applicatie te blijven ontwikkelen. Het Netwerk der Gedachten is niet een project met een bekend eindpunt. De ideeën over wat het werk moet zijn veranderen, verscherpen en verbreden zich gedurende de ontwikkeling van het werk.